Państwowe idee z zakresu automatyki fabrycznej

Inspekcja urzędowa i chęci władz do podnoszenia skuteczności gospodarczej naszego kraju odbiły się również w dziedzinie automatyzacji przemysłu. W 1965 roku skonstruowano bowiem Przemysłowy Instytut Automatyki oraz Pomiarów PIAP. Zadaniem powołanego do życia tworu stało się badanie i opracowywanie dzisiejszych rozwiązań przemysłowych z obrębu automatyki przemysłowej.

Instytut zatrudniał najlepszych znawców rozmaitych branż gospodarczych, co nie zdołało nie zaowocować powstaniem różnych propozycji technologicznych i szeregiem artykułów oraz publikacji naukowych. Nie tylko bo sama działalność użytkowa była obrębem zadań Instytutu.

Oprócz typowo przydatnych działań podjęte pozostały również badania naukowe i opracowania stanowiące wyjaśnienie poszczególnych tematów powiązanych z wykorzystaniem i konstrukcją wybranych robotów oraz machin przemysłowych. W ten sposób nie jedynie badano ich przydatność dla rozwoju przemysłowego, lecz też określono bezpieczeństwo ich stosowania i wpływ danych jednostek na inne czynniki życia, otoczenia.

Automatyka przemysłowa, jak widać, stała się bazowym źródłem zainteresowania nie tylko biznesmenów, jednakowoż też naukowców wielu dziedzin badawczych – więcej na czyszczenie separatorów tłuszczu Śląsk. By naświetlić zasadność przedsięwzięcia PIAP wypada wymienić podstawowe dokonania danego Instytutu, a są to: „Krajowy System Automatyki i Pomiarów, zautomatyzowane stanowiska produkcyjno-montażowe dla FSM Tychy, zautomatyzowane oraz zrobotyzowane linie technologiczne w zakładach kineskopów w Piasecznie”. W zakresie zainteresowania Instytutu pozostają obecnie takie dziedziny, jak: poszczególne linie produkcyjne oraz zastosowane w nich urządzenia przemysłowe, transport i urządzenia stosowane w procesach transportowych, kontrola jakości produkcyjnej z zastosowaniem technologii wizyjnej, wszelkiego rodzaju aparatury pomiarowe użytkowane w aktywności gospodarczej, recycling towarów samochodowych.